El MFA és un Programa de doctorat interdepartamental de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Els àmbits d'investigació s'articulen en tres camps:

  • Mecànica
  • Fluids
  • Aeronàutica

A més, fomenta la interrelació entre ells per afavorir sinèrgies.

El MFA compta amb personal docent e investigador (PDI) procedent de diferents departaments i campus de la UPC, fet que li proporciona un caràcter multidisciplinar, i amb personal tècnico i administratiu (PAS) que dóna soport a les activitates del programa.

El programa disposa dels diferents equipaments d'investigació de les unitates bàsiques i departaments que estan vinculats. Aquest doctorat dóna un marc per a la realització de tesis doctorals en les àrees de recerca abans esmentades sota la direcció dels professors del campus de la UPC a Terrassa i Barcelona, tot aprofitant les infraestructures de recerca que posen a la seva disposició tant les Unitats bàsiques com els Grups de Recerca implicats.

Les activitats del programa inclouen la investigació subvencionada con fons públics, tant per projectes europeus com nacionals; els convenis amb empreses; i la formació d'investigadors.

El MFA pretén potenciar les relacions amb altres centres d'investigació espanyols i estrangers per promoure la conexió en àrees afins i fomentar l'intercanvi internacional d'experiencies d'investigació.

 

Noticies

 

OFERTA RECERCA PER A DOCTORAT

Micro-gerotor pump for environmental and life science applications
Contact: P.J. Gamez-Montero  pedro.javier.gamez@ucp.edu 
The technology of gerotor pumps progresses towards an important number of sectors such as life science, industrial and mechanical engineering. This remarkable growth is based on its three main advantages: simplicity, versatility and performance. Moreover, recent paradigm, as environmental concerns, shifts in the industry in additional applications leading to growing demand for pumps that can improve their efficiency.
This project is devoted to apply our own developed technology to the micro-pumps in the environmental area and be extended for many microsystems applications, among others, automotive, medical, life sciences, energy, industrial, food industry, aerospace, medical dosing, additives, inkjet heads, flow sensors and active mixing. Here, the fluid-dynamic field is the most time-proven application whereby the mini/micro-pumps develop a key role: to produce the fluid movement.
The flow characteristics and the volumetric efficiencies as well as the pump-driving torque characteristics and the mechanical efficiencies help to qualify the design of the pump and to assess the quality of numerical simulations, data concerning volumetric characteristics, leakage and fluid-dynamic performance.
Then, the aim of this proposal is to carry out a comprehensive fluid-dynamic study of a new concept of micro gerotor oil pump, which has been designed and a first prototype has been manufactured. At different extents, several techniques are proposed to conduct this study by following this procedure:
1. Analytical methodology, by using the GeroLAB software and GeroLAB package system.
2. Dynamic modelling, by using the Bond Graph technique.
3. Fluid-dynamic numerical simulation, by using OpenFOAM, a free open source CFD software package. The numerical simulations will be performance in our own 64 processors cluster and could also be performed in a Supercomputer.
4. Contact stress and Deformation numerical simulation, by using Code_Aster, another free open source software package for structural engineering. By being open, OpenFOAM and Code_Aster offer users complete freedom to customize and extend its existing functionality.
5. Experimental work, in order to validate the modelling and the numerical by using our current available instrumentation, DAQ and test benches.
6. Results analysis, discussion and conclusions
Finally, this project is clearly oriented to the dissemination and exploitation results to the industry, to the strengthening of the generation of knowledge and the collaboration to the commercialization of the product. Moreover, the internationalization and projection of the project results will promote the interaction with other research groups.
For more information, please visit: http://www.gerolab.es 


Froth Generation through plunging jet

Contact: Roberto Castilla castilla@mf.upc.edu

This project aims to develop a CFD model to numerically reproduce the forth generation in pakage filling processes, including its correlation and validation with experimental tests.

A first model has been already developed based on OpenFOAM, which has been correlated. The project will start from this model and will evolve it by solving numerical issues and by adding more parameters to maximize the accuracy. Experimental data is avaliable and if necessary more experimental tests can be done.
This project aims to develop a CFD model to numerically reproduce the forth generation in pakage filling processes, including its correlation and validation with experimental tests.A first model has been already developed based on OpenFOAM, which has been correlated. The project will start from this model and will evolve it by solving numerical issues and by adding more parameters to maximize the accuracy. Experimental data is avaliable and if necessary more experimental tests can be done.

 


Participació

Si teniu suggerències o voleu informació del programa podeu deixar el vuestre contacte en la nostre  bústia